BS Karate - Tuborgvej 185, 2400 København NV,  E-mail: info@BSKarate.dk

BS Karate.dk Dansk Kyokushin Karate Organisation International Karate Organization - Matsushima - når der trænes med respekt

BS Karate, Tuborgvej 185, 2400 København NV, info@bskarate.dk

Om Kyokushin-kataen

Ordet kata betyder egentligt form eller metode. En kata er en serie af parader, spark og slag fra en eller flere stillinger, indeholdende forlæns, baglæns og sidelæns bevægelser.

Antallet af bevægelser og deres rækkefølge skal følges nøje. Balancen mellem angrebs- og forsvarsteknikker, stillingen, retningen og det glidende i bevægelserne, har alt sammen til formål at give hver kata sin særegne karakter.

Gennem træningen af kata læres de traditionelle teknikker, som bruges i kamp. Balance, koordination, vejrtrækning og koncentration udvikles. Udført korrekt er kata en fremragende fysisk øvelse og en meget effektiv form for total træning af tanke og krop.

Kata udtrykker ideen om ren ma eller "evig finpudsning" - med flittig træning bliver kataens bevægelser yderligere raffinerede og perfekte. Den nødvendige opmærksomhed på detaljen fremmer selvdisciplinen.

Gennem koncentration, vedholdenhed og træning opnås et højere niveau, hvor kataen er så rodfæstet i underbevidstheden, at ingen bevidst opmærksomhed på bevægelserne er påkrævet. Dette er hvad Zen-mestrene kalder
mushin eller "ingen tanke". Den bevidste, rationelt tænkte træning bliver overhovedet ikke brugt. Hvad der engang lærtes udenad, udføres nu spontant.

Træningen af traditionel kata er også en måde for karateka'en at vise respekt til Kyokushin Karates oprindelse og historie, og til kampsport generelt.

Oprindelse

Kyokushin Kata kategoriseres ofte som "Nordlige Kata" eller "Sydlige Kata", baseret på deres oprindelse og udvikling.


De Nordlige Kata er magen til de kata, man ser hos Shotokan Karate, idet de blev udviklet under Mas Oyamas træning med Gichin Funakoshi. Master Funakoshi hentede oprindeligt disse kata fra Kinesisk Kempo og Shorin Ryu, karatestilen fra Okinawa som er baseret på Kinesisk Shaolin (f.eks. "Shorin") Kempo. Disse kata bruger lange, kraftfulde stillinger og stærke parader og stød. De Nordlige Kata er: Taikyoku Sono Ichi, Ni, San (1-3) Pinan Sono Ichi, Ni, San, Yon, Go (1-5) Yansu, Tsuki No, Sushiho, Kanku.

De Sydlige Kata blev udviklet fra Mas Oyamas studier af Okinawa karatestilarten, Goju Ryu, ledet af So Nei Chu. Bevægelserne i disse kata er mere cirkulære og "dramatiske" end i De Nordlige Kata. De Sydlige Kata er: Sanchin, Gekisai Dai og Sho, Tensho, Saiha, Seienchin, Gayru og Seipai.