BS Karate - Tuborgvej 185, 2400 København NV,  E-mail: info@BSKarate.dk

BS Karate.dk Dansk Kyokushin Karate Organisation International Karate Organization - Matsushima - når der trænes med respekt

BS Karate, Tuborgvej 185, 2400 København NV, info@bskarate.dk

Karate er ikke blot slag, spark og kamp mod en modstander, eller gennembrydning af træ og sten, som man nogle gange får indtryk af i mange film. Det er faktisk en mindre del af det hele. Groft kan man indele træningen i tre former.

De 3 vigtigste karate træningsformer er: Kihon, Kata og Kumite.

Kihon (basistræning):

Ved Kihon forstås træning af stød, spark, slag og parader fra stationære stillinger og under bevægelse. Målet er at opnå perfektion af den enkelte teknik. Under Kihon-træningen gentager men den samme teknik igen og igen.

Træningen af Kihon giver en basis og rutine, som senere bla. bruges i Kumite.

At træne Kihon kan sammenlignes med at lære alfabetet. Det tager tid, kræver tålmodighed og diciplin, men er nødvendigt, når man senere skal til at skrive.

Kata (øvelsesrækker):

Kata-træning er træning af forskellige faste øvelsesrækker - en form for fingeret kamp mod tænkte modstandere. Hver Kata er en stiliseret serie af teknikker, kombineret i angreb og forsvar mod tænkte modstandere. På denne måde optrænes koordination, koncentration, åndedræt og teknik.

Katatræning er en af de ældste former for karate. Flere Kata´er kan spores mange hundrede år tilbage.

Der afholdes konkurrencer i Kata, hvor der i bedømmelsen lægges stor vægt på deltagernes evne til at indleve sig i og virkeliggøre kataen.

At træne Kata kan sammenlignes med at skrive ord. Ordet har et fast mønster, men man må skrive det med sin egen skrift. Man viser personlighed i sin kata.

Kumite (frikamp):

Kumite er kamp, her bruger man de teknikker og bevægelser, som man har trænet og lært i Kihon og Kata overfor en partner.

Kumite er frikamp. Man begynder først på frikamp, når man har lært de grundlæggende teknikker og instruktøren vurderer, at man er klar. Der lægges i træningen blødt ud med arrangeret kamptræning, hvor angreb og parader er aftalt på forhånd. Der trænes kampkombinationer og forskellige måder at kæmpe på.

I Kyokushinkai dyrker vi to former for kamp:

Semikontakt hvor der mindre kontakt end ved Knock down. Hvis man er barn eller junior har man også beskyttelse på, bl.a. hjelm, vest, skinnebenskyttere og skidtbeskytter.

Knock Down hvor der fuld kontakt. Dette er naturligvis en meget hård, men realistisk kampform. Her har man kun skinnebens- og skridtbeskytter på.

Ved træning af kumite er der altid en instruktør til stede som vejleder, og sørger for at træningen foregår på korrekt vis.

Kumite kan sammenlignes med fri skrivning, her kan man bruge alt det man har lært til at skrive lige det, der falder én ind.